Jianquan Bian

Like other search engines (Google or Bing) Radaris collects information from public sources.

Social Networks featuring Jianquan Bian

Linkedin

   
Jonathan Bian

Locality: China
Summary: Senior Software Engineer at eBay
Education:  Donghua University Compute Engineering (1996-2000) 

Industry: Information Technology and Services
Experience: eBay (Public Company; 10,001 or more employees; ebay; Information Technology and Services industry): Senior Software Engineer,   

Interests: job inquiries, expertise requests, business deals, reference requests, getting back in touch

References for Jianquan Bian

Web Results

Coal mine blast kills 11 in C. China province

... the township safety department, a gas inspector and seven miners, said Hu Jianquan ... Protest against Chen Shui-bian

zhejiang Glass Company Limited Co.,Ltd.-Contact us

Contact: Chen Jianquan: Tel: +86-575-84501087: Tel: 575-84506087: Fax: +86-575-84504237 ... Contact Bian Yaxing: Contact: Jin Jinglong: Tel: +86-575-84501051: Tel: +86-575 ...

Sun Style Tai Ji Quan

... Sun's experiences with Hao Weizhen, Yang Shaohou, Yang Chengfu and Wu Jianquan ... 36. dan bian (single whip) 37. yun shou (cloud hands) 38. gao tan ma (pat the horse)

City University of Hong Kong Theses - Doctor of Philosophy

... language emergence and change / by Cheung Nga Yan = Yu yan chan sheng yu yan bian ... Lu = Fu [i.e. Fu] za dong tai wang luo de tong bu fen xi yu kong zhi / Lu Jianquan.

BIFE2009 Acceptance List

Sun Jianquan and Ma Xiaoxian. Warrant Pricing Model with Autocorrelated ... Cheng-dong Shi, Dun-xin Bian. The revenue sharing contract design of the closed ...

2009 International Conference on Business Intelligence and ...

... Xiaoxian Ma, Jilin Qu, and Jianquan Sun A Dynamic Information Sending Model and the ... Cheng-dong Shi and Dun-xin Bian R&D Strategy and Cournot Competition with Labor ...

Publications

Fuyou Li, Yanyi Huang, Linpei Jin, Jianquan Guo, Chun-Hui Huang. Photoelectric ... Deqing Gao, Zuqiang Bian, Yanyi Huang, Chunhui Huang, K. Ibrahim, Fenqin Liu.

Yanyi Huang-CV-ENG

Fuyou Li, Yanyi Huang, Linpei Jin, Jianquan Guo, Chun-Hui Huang. Photoelectric ... Deqing Gao, Zuqiang Bian, Yanyi Huang, Chunhui Huang, K. Ibrahim, Fenqin Liu.

Beijing 2008 Paralympic Games

Tian Jianquan, Hu Daoliang and Zhang Chuncui were victorious in their respective ... Chinese powerlifter Bian fulfills her dream at Beijing Paralympics "Blade Runner ...

City University of Hong Kong Theses - Doctor of Philosophy

Satisfaction with internet-based services : a contingency theory / by Liu Shun Wah, Vanessa = Dui wang shang fu wu de man yi cheng du : ying bian xing li lun / Liao ...