Lijun Diao

Like other search engines (Google or Bing) Radaris collects information from public sources.

Social Networks featuring Lijun Diao

Linkedin

   
Lijun Diao

Locality: China
Summary: consultant at DNB
Education:  University of Geneva  (2002-2005) 

Industry: Financial Services
Experience: DNB (Financial Services industry): consultant,   

Interests: job inquiries, expertise requests, business deals, reference requests, getting back in touch

References for Lijun Diao

Web Results

Transactions of China Electrotechnical Society-2010-06

Lin Wenli Liu Zhigang Sun Danan Wu Zuomin Diao Lijun : Levitation Control of a Planar Magnetic Bearing Based on Improved ADRC: Zhou Zhenxiong1: The NPC Three-Level Circuit ...

Circuit and control of 100 kW 4qs converter--Electric ...

Diao Lijun Liu Zhigang Hao Rongtai Shen Maosheng (Beijing Jiaotong University Beijing 100044 China); Engineering Design Techniques of Energy-Fed PWM Rectifier Connected to ...

Jianping Li (English version)

Yina Diao * 1 (1998-2004) Lijun Fan * 2 (1999-2002) Lei Wang (2006-) Shan Yin (2008-) Sulan Nan (2001-2006) Ruifen Zhan * 3 (2001-2004)

Changhong hit hard by quake

By Diao Ying (China Daily) Updated: 2008-05-30 09:06 ... China Galaxy Securities Co electronics analyst Zhu Lijun said: "The quake will ...

Tsinghua University Division of Computer Software

... Zeng Shan Shen Weixiang Wang Xiaoyi Li Guoliang Zhang Yuzhou Liu Jianxiang Wang Lijun Deng ... Li Shufang Wang Huifang Li Jun Jin Xiaoyuan Kong Zhiqiu He Xu MAO Kaimin Diao Yi Gao ...

Journal of Shanghai Jiaotong University

LU Qi, CHEN Xiang, XIAO Lijun and CHEN Di : Design and Manufacture of An Integrated ... DU Gang, JIANG Zhibin, DIAO Xiaodi and YAO Yang : Analyzing Method for Clinical ...

English Index

... Zhao Wuniang, Bai Hua Tai (Hundred Flower Platform), Meng Lijun, and ... They compiled 5 volumes of Shaoxing Pinghu Diao Data upon all the stories and ...

25th International Conference on Data Engineering

Thanh Tran, Charles Sutton, Richard Cocci, Yanming Nie, Yanlei Diao, and Prashant ... Lu Qin, Jeffrey Yu, Lijun Chang, and Yufei Tao: Querying Communities in Relational ...

2004publication

... the existence of ordered organic adlayers at the Cu(111)/electrolyte interface; Meijuan Han, Yuxia Diao, Huimin Zhang, Lijun ...

Study on Turbidity Removal Ability of Polyaluminum-Sulfate ...

... Sceiences, Hangzhou University, Hangzhou, 310028)Liu Wenhan Bao Lijun(College of ... DIAO Jing-ru1,CHANG Qing2,WANG Juan3(1.2.3Lanzhou Jiaotong University,Lanzhou730070 ...

ICIEA 2007 // The Second IEEE Conference on Industrial Electronics ...

Lijun DIAO, China BC DING, China Dawei DING, China Jiagen DING, USA Xuewen DING, China