Xiaohan Wang

Like other search engines (Google or Bing) Radaris collects information from public sources.

Social Networks featuring Xiaohan Wang

Linkedin

   
Xiaohan Wang

Location: China
Industry: Biotechnology
Education: Nanjing University

Xiaohan Wang

Location: China
Industry: Construction
Current: Sales Director, PRC at Honeywell

References for Xiaohan Wang

Web Results

Proceedings of the Japan Academy, Ser. A, Mathematical ...

The discrete mean square of Dirichlet $L$-function at integral arguments Guodong Liu, Nianliang Wang and Xiaohan Wang

Beihai Kaiyun Pharmaceutical Co., Ltd.

... Xiaohan Wang ... HAIMA SHUXIONGPIAN: Model: Introduction: Have a obvious medical effect for the ...

Anew method to demonstrate frustrated total internal reflection in ...

Anew method to demonstrate frustrated total internal reflection in the visible ba nd Yizhuang Yo u aand Xiaohan Wang Kuang YamingHonored School, Nanjing University, Nanjing, China 210089 ...

Welcome to PCM 2010 in Shanghai!

May-chen Kuo, Pei-Ying Chiang and C. -C. Jay Kuo Fast Mode Decision Based on RDO for AVS High Definition Video Encoder .Xiaohan Wang, Chuang Zhu, Haibing Yin,Wen Gao ...

People

President:Chuan Yang,splendidbird@gmail.com VicePresident:Yinfei Li,ianyinfei@gmail.com Secretary:Jiao Zheng,zjshoudong@gmail.com Treasure and Sponsorship:Xiaohan Wang, xiaohan_star ...