Yaofeng Mai

Like other search engines (Google or Bing) Radaris collects information from public sources.

Social Networks featuring Yaofeng Mai

Linkedin

   
YaoFeng(Doudou) Mai

Locality: China
Summary: Senior Software Designer at GDNT
Current: Senior Software Designer at GDNT Senior Software Designer at Guang Dong Nortel Senior Software Desinger at Guangdong Nortel (GDNT) see less...
Industry: Telecommunications
Experience: GDNT (Public Company; Telecommunications industry): Senior Software Designer,  (March 2005-Present) 
Guang Dong Nortel (Telecommunications industry): Senior Software Designer,  (2005-Present) 
Guangdong Nortel (GDNT) (Telecommunications industry): Senior Software Desinger,  (2005-Present) 

Interests: career opportunities, consulting offers, new ventures, job inquiries, expertise requests, business deals, reference requests, getting back in touch

References for Yaofeng Mai

Web Results

Conference Program

Cesar Andres, Mercedes G. Merayo, Yaofeng Zhang. Managing Web Services in SOKU Systems ... Mai Thai Son and Duong Tuan Anh . Using Rule Order Difference Criterion to Decide ...

Accepted Papers

César Andrés, Manuel Núñez, Yaofeng Zhang; MACRO-SYS: An Interactive Macroeconomics ... Mai Thai Son and Duong Tuan Anh; Using Rule Order Difference Criterion to Decide ...

City University of Hong Kong Theses - Doctor of Philosophy

... bian jie tiao jian xia wu tiao jian wen ding shi yu fang fa yi ji she pin ji ti dian lu zhong dian jing tai can shu ti qu kuai su yan suan fa zhi yan jiu / Liang Yaofeng.

City University of Hong Kong Theses - Doctor of Philosophy

Study of atmospheric boundary layer over Hong Kong using mobile micro-pulse lidar / by Chan Chiu Shing = Shi yong liu dong wei mai chong ji guang lei da yan jiu Xianggang ...

SHIPPER_2008_Z1: Imports & Exports Details Provided By Ealing ...

SHIPPER_2008_Z1: Ocean Bill of Lading Samples - U.S. Customs Imports Data - Ealing Trade Navigator

SHIPPER-N1: Imports & Exports Details Provided By Ealing ...

SHIPPER-N1: Ocean Bill of Lading Samples - U.S. Customs Imports Data - Ealing Trade Navigator

SHIPPER_2006_Y: Imports & Exports Details Provided By Ealing ...

SHIPPER_2006_Y: Ocean Bill of Lading Samples - U.S. Customs Imports Data - Ealing Trade Navigator

SHIPPER-Z: Imports & Exports Details Provided By Ealing Trade ...

SHIPPER-Z: Ocean Bill of Lading Samples - U.S. Customs Imports Data - Ealing Trade Navigator

www.data007.cn

fengan@21cn.net. fengbo@21cn.net. fengcai@21cn.net. feng1999@21cn.net. feng2000@21cn.net. feng@21cn.net. fengchang@21cn.net. fenghua99@21cn.net. fengj@21cn.net