Noriaki Akahira

Like other search engines (Google or Bing) Radaris collects information from public sources.

Social Networks featuring Noriaki Akahira

Linkedin

   
Noriaki Akahira

Locality: Japan
Summary: Head of GIPS team at Nomura Asset Management
Industry: Financial Services
Experience: Nomura Asset Management (Public Company; 501-1000 employees; Financial Services industry): Head of GIPS team,   

References for Noriaki Akahira

Web Results

ENDOCRJ : Vol. 55 (2008) , No. 3

Takashi SUZUKI, Yasuhiro MIKI, Jun-ichi AKAHIRA, Takuya MORIYA, Noriaki OHUCHI and Hironobu SASANO: Advance Publication Date: May 15, 2008: Release Date: July 2, 2008

693-697

... Kamon Uemura, Yoshiaki Kato, Satoshi Hineno, Yoshiyuki Matsumoto, Noriaki Nishi ... M. Miyagawa, Y. Gotoh, E. Ohno, K. Nishiuchi and N. Akahira: Jpn. J. Appl. Phys. 32 ...

Research Institute for Mathematical Sciences

Organizer: Noriaki Suzuki (Graduate School of Mathematics, Nagoya Univ.) ... Organizer: Masafumi Akahira (Institute of Mathematics, Univ. of Tsukuba)

Author Index

AKAHIRA Keita: 200: AKAOGI Masaki: 180: AKATSUKA Takao: 253: AKIMOTO Katsuhiro: 146: AKIMOTO Koichi ... KIKUCHI Noriaki: 12: KIKUZUKI Tatsuya: 162: KIMURA Fumiko: 163: KIMURA Kazumoto: 246, 247

JJAP ONLINE : Table of Contents

Ken'ichi Nagata, Noboru Yamada, Kenichi Nishiuchi, Shigeaki Furukawaand Nobuo Akahira ... Sakashi Ohtaki, Noriaki Murao, Masakazu Ogasawara and Masayuki Iwasaki 1750-1754 : ...

JJAP ONLINE : Table of Contents

Takashi Ishida, Shunji Ohara, Nobuo Akahira, Takeo Ohta and Tomio Yoshida ... Tetsuya Nishimura, Motomu Yoshimura and Noriaki Tsukada 379-382 : Applications of ...

JPSJ Online : Table of Contents

Chihiro Sekine, Keita Akahira, Koujiro Ito, and Takehiko Yagi Published September 10 ... Teppei Yoshida, Takashi Mizokawa, Atsushi Fujimori, Masaharu Oshima, and Noriaki ...

Author Index

AKAHIRA Keita: 196: AKAO Naoya: 226: AKASAKA Satoshi: 105: AKATSUKA Hiroshi: 25, 29: AKIMOTO Hiroyuki ... NAKAYAMA Noriaki: 178: NAKAZAWA Hideki: 66, 67: NAKBANPOTE Woranan: 229: NAMITO Yoshihito

ABE Takaaki

... Tohru, Suzuki Takashi, Ishida Takanori, Rikiyama Toshiki, Katayose Yu, Ohuchi Noriaki ... Adriamycin Importer.[Int J Gynecol Pathol,26(3),(2007),334-340] Ota K, Ito K, Akahira ...

repository.kulib.kyoto-u.ac.jp

%A Akahira, Akira %A Kakuta, Seiji %A Abudula, Abuliti %A Urayama, Kenji %A Takigawa ... %A Tsuchihashi, Noriaki %D 1979 %F 2433/47073 %I The Physico-Chemical Society of Japan