Wenchao Duan

Like other search engines (Google or Bing) Radaris collects information from public sources.

Social Networks featuring Wenchao Duan

Linkedin

   
Wenchao Duan

Locality: China
Summary: IT Software Engineer at Knorr-Bremse
Education:  SUZHOU University of Science and Technology Computer Science and Technology (2001-2005) 

Industry: Information Technology and Services
Experience: Knorr-Bremse (Privately Held; 10,001 or more employees; Information Technology and Services industry): IT Software Engineer,   

Interests: job inquiries, expertise requests, business deals, reference requests, getting back in touch

References for Wenchao Duan

Web Results

Publications of Face Group at ICT, CAS

Yazhou Liu, Shiguang Shan, Wenchao Zhang, Xilin Chen, Wen Gao. Granularity-tunable ... Jun Miao, Lijuan Duan, Laiyun Qing, Wen Gao, Xilin Chen and Yuan Yuan, ...

25th International Conference on Data Engineering

Wenchao Zhou, Yun Mao, Boon Thau Loo and Martin Abadi: Unified Declarative Platform ... Songyun Duan, Shivnath Babu: Automated Diagnosis of System Failures with Fa

25th International Conference on Data Engineering

Wenchao Zhou, University of Pennsylvania; Yun Mao, University of Pennsylvania; Boon ... Songyun Duan, Duke University Shivnath Babu, Duke University DynaCet: Building ...

AQIS10: Accepted Paper List

Dual phase modulation in continuous variable quantum key distribution Wenchao Dai, Yuan ... Optimal simulation of a perfect entangler Nengkun Yu, Runyao Duan and Mingsheng Ying

Home | Education | Experience |

o Bingpeng Ma, Wenchao Zhang, Shiguang Shan, Xilin Chen, and Wen Gao. ... o Haili Wang, Yuanhua Qiao, Lijuan Duan, Faming Fang, Jun Miao, and ...

25th International Conference on Data Engineering

Songyun Duan and Shivnath Babu: Fa: A System for Automating Failure Diagnosis ... Mengmeng Liu, Nicholas Taylor, Wenchao Zhou, Zachary Ives, and Boon Thau Loo ...

Institute of Biochemistry and Cell Biology, Shanghai ...

Wei Lu, Bojian Zheng, Ke Xu, Wolfgang Schwarz, Jiadong Cheng, Shuming Duan, Vincent ... Lake Qunfeng Jiang, Xiujing Feng, Wenchao Zhou, Pjotr G. Knyazev, Axel Ullrich, ...

STUDY ON THE SYNTHESIS AND PROPERTIES OF DISODIUM ...

Zhang Yuejun Li Ximin Qu Wenchao Gu Xuefen (School of Chemical Engineering ... DUAN Yi-qin,YAN Jie,TANG Kai(Department of Material and Chemical Engineering ...

Institute of Biochemistry and Cell Biology, Shanghai ...

Xiujing Feng, Xuefeng Lu, Xiaobo Man, Wenchao Zhou, Lake Qunfeng Jiang, P Knyazev, Lei ... Bing Luan, Jian Zhao, Haiya Wu, Baoyu Duan, Guangwen Shu, Xiaoying Wang, Dangsheng ...

City University of Hong Kong Theses - Doctor of Philosophy

... ji ding jia ji shen ji bao gao shi zhi de Ao Zhou shi chang jian cha / Zhuo Wenchao. ... and earnigns management by R&D cuts / by He Wei Dong = Jing li ren yuan duan qi ...