Yanqiu Diao

Like other search engines (Google or Bing) Radaris collects information from public sources.

Social Networks featuring Yanqiu Diao

Linkedin

   
Yanqiu Diao

Locality: China
Summary: Director at Huawei
Current: Director at Huawei Director, R&D Operations, HS at Huawei Technologies Co., Ltd.
Industry: Telecommunications
Experience: Huawei (Privately Held; 10,001 or more employees; Telecommunications industry): Director,   
Huawei Technologies Co., Ltd. (Telecommunications industry): Director, R&D Operations, HS,  (2008-Present) 

Interests: job inquiries, expertise requests, business deals, reference requests, getting back in touch

References for Yanqiu Diao

Web Results

2008 papaers(EI)----INSTITUTE OF ELECTRICAL ENGINEERING ...

Yuan, Zhou; Li, Yanqiu . Source: Proceedings of SPIE - The International Society for ... Zhao, L.; Zhou, C.L.; Li, H.L.; Diao, H.W.; Wang, W.J. Source: Solar Energy ...

The Progress in the Study of Transgenic Animal--Medical ...

Xiang Xuejun Chen Yanqiu Zhang Xinrui Zhu Bicai(School of Life Science,Xuzhou Normal ... LI Ru-Jun, DIAO Yi, HUANG Qiang, SHEN Jun-Kang, LAN QingDepartment of Neurosurgery ...

2008 papaers(SCI)----INSTITUTE OF ELECTRICAL ENGINEERING ...

12. Author(s): Li, YQ (Li, Yanqiu); Yu, HY (Yu, Hongyun); Su, B (Su, Bo); Shang ... Chun-Lan); Wang, WJ (Wang Wen-Jing); Li, HL (Li Hai-Ling); Zhao, L (Zhao Lei); Diao ...

Corrosion Prevention of NdFeB Magnet--MATERIAIS PROTECTION ...

... Liaoning University, Shenyang 110036, China) Wang Yanqiu (Shenyang ... HU Jian-wen,MA Jing,DIAO Mei-yan,et al(School of Materials Science and Engineering ...

INSTITUTE OF ELECTRICAL ENGINEERING,CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

[10] Author(s): Liu, K (Liu, Ke); Li, YQ (Li, Yanqiu); Zhang, FC (Zhang, Fuchang); Fan ... Cul, CY (Cul, Chunyan); Zhao, SW (Zhao, Shangwu); Zhang, Q (Zhang, Quan); Diao, YH ...

INSTITUTE OF ELECTRICAL ENGINEERING,CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

Liu, Ke (Institute of Electrical Engineering, Chinese Academy of Sciences); Li, Yanqiu ... He, Chu; Shang, Muxi; Wang, Chao; Cui, Chunyan; Zhao, Shangwu; Zhang, Quan; Diao ...

Individual members

Diao Keli: English-Chinese: Advanced Member: China: Ding Hengqi: English-Chinese: Advanced Member: China: Ding Nianqing: English-Chinese: Member: China: Ding Yi: English-Chinese

Record 1 of 275

Author(s): Hu, YQ (Hu, Yanqiu); Xing, J (Xing, Jun); Chen, L (Chen, Ling); Guo, XJ ... Chen, Ming); Jiang, JH (Jiang, Jianhua); Zhou, XM (Zhou, Xiaoming); Diao, GW ...

New Books (5/10/2010 To 5/22/2010) [Nanyang Technological ...

Hei se de yu jin xiang / da Zhongma yuan zuo ; Hong Yanqiu gai xie ... Man xing bing Zhong yi diao yang / zhu bian Zhang Qiande ; fu zhu bian Tan Wenfeng ...

Page 1 (Records 1 -- 50):

... Chen, HX (Chen, H. X.); Chen, JC (Chen, J. C.); Chen, J (Chen, Jin); Chen, YB (Chen, Y. B.); Chu, YP (Chu, Y. P.); Dai, YS (Dai, Y. S.); Diao, LY (Diao, L. Y ...