Yufei Hou

Like other search engines (Google or Bing) Radaris collects information from public sources.

Social Networks featuring Yufei Hou

Linkedin

   
yufei hou

Locality: China
Summary: Internal Support Engineer
Current: Internal Support Engineer at Autodesk
Industry: Computer Software
Experience: Autodesk (Public Company; ADSK; Computer Software industry): Internal Support Engineer,  (June 2010-Present) 

Interests: career opportunities, consulting offers, new ventures, job inquiries, expertise requests, business deals, reference requests, getting back in touch

References for Yufei Hou

Web Results

Shaolin Di Tang Quan (Fist of the Ground)

Di Tang Quan (Fist of the Ground) (Performer: Wei Yufei) Section I. Qi Shi (Commencing form) 1. Lun Bi Za Quan (whirl the arm and smash the fist) 2. Shi Zi Hou Dao (fall down ...

China Mechanical Engineering》-2009-14

Gao Yufei Ge Peiqi Li Shaojie Hou Zhijian Shandong University: Reference Point Based Registration Algorithm for Binocular Stereo Vision System: Wei Hu Liu Shenglan Zhang ...

Application of Grey Model GM(1,2,M,N) in Land Subsidence ...

ZHENG Xianxin 1,2) WU Qiang 1) HOU Yansheng 2) YING Yufei 3) ( 1) Department of Resources Exploitation Engineering, China University of Mining and ...

Journal of Xi'an Jiaotong Universtity

.....Xu Feng, Guo Liejin, Mao Yufei, et al (468) Simulation of Gas-Solid Flow in ... .....Hou Yu, Lin Shaoning, Chen Chunzheng, et al (476) Dynamic Characteristics ...

Department of Systems Engineering & Engineering Management

... Communities: Analysis and Construction, Yanchun Zhang, Jeffrey Xu Yu, and Jingyu Hou ... Lu Qin, Jeffrey Xu Yu, Lijun Chang, and Yufei Tao: "Querying Communities in Relational ...

Study of passive Q -switching for flash-lamp-pumpe

... Vol. 4, No. 12/December 10,2006 Study of passive Q -switching for flash-lamp-pumpe d 1.34- μ mNd: Gd VO 4 laser Peng Li () 1, Yufei Li () 1, Yuming Sun () 1, Xueyuan Hou () 1, Huaijin ...

Roster of Chinese Sports delegation to 2010 Asian Games ...

Men: Zhang Qirui, Zhang Peng, Zhang Yufei, Wang Dianyi, Wang Xin, Zhang Xinliang, Jiang Shuyao, Wang Lei, Sun Duo, Wang Jing, Song Yangyang, Li Jian, Hou Sifeng, Zhao ...

IEEE SMC 2009 - Organizing Committee

Edwin Hou, New Jersey Institute of Technology ; Tutorial/Workshop Chair Daniel ... Yufei Huang, Univ. of Texas at San Antonio Fred Hudson, Univ. of Texas at San Antonio

Welcome to Department of Chemistry.....

Gang Li, Zifeng Li, Hongwei Hou, Xiangru Meng, Yaoting Fan, Weihua Chen ... Gang Li, Hongwei Hou, Linke Li, Yufei Wang, Xiangru Meng, Yu Zhu, Yaoting Fan

25th International Conference on Data Engineering

Jian Pei- Canada, Yufei Tao, Jiexing Li, and Xiaokui Xiao: Privacy Preserving ... Leong Hou U, Nikos Mamoulis, and Kyriakos Mouratidis: Efficient Evaluation of ...