Zeng Duohong

Like other search engines (Google or Bing) Radaris collects information from public sources.

Social Networks featuring Zeng Duohong

Linkedin

   
Duohong Zeng

Locality: China
Summary: Student at Peking University
Education:  Peking University  (2007-2009) 

Industry: Financial Services
Interests: career opportunities, consulting offers, new ventures, expertise requests, reference requests, getting back in touch

References for Zeng Duohong

Web Results

The concentrations and distribution of polycyclic musks in ...

The concentrations and distribution of polycyclic musks in atypical cosmetic plant Duohong Che na, b, Xiangying Zeng a, Yanqing Sheng a,b, Xinhui Bi a, Hongyan Gu ia, c, Guoying ...

2000-medline

Yang, Fa-Lin; He, Hong; Liu, Xian-Xi; Tu, Bing; Zeng, Xian-Wei; Su, Ji-Xin; Wang, Xin; Hu, Qin: Effects of raloxifene on caveolin-1 mRNA and protein expressions in ...

Sci

Zeng, QY; Chen, R; Darmawan, J; Xiao, ZY; Chen, SB; Wigley, R; Chen, SL; Zhang, NZ: Zeng, Qing Yu; Chen, Ren; Darmawan, John; Xiao, Zheng Yu; Chen, Su Biao; Wigley ...

mail.ustc.edu.cn

bb. bp. bm. bf. bd. bt. bn. bl. bg. bk. bh. bj. bq. bx. bzh. bch. bsh. br. bz. bc. bs. ba. bai. ban. bang. bao. bba. bbai. bban. bbang. bbao. bbei. bben. bbeng. bbi. bbian. bbiao. bbie. bbin. bbing. bbo. bbu. bca. bcai. bcan. bcang

breast cancer AND Genetic Predisposition to Disease[MeSH ...

Yin Jiaoyang, Liang Duohong, Vogel Ulla, Chang Yaping, Liu Zhengrong, Yue Li, Sun Xiaoling, Qi Rong, Song Tiehua