Desheng Zhang

Like other search engines (Google or Bing) Radaris collects information from public sources.

Social Networks featuring Desheng Zhang

Xing

   
Desheng Zhang

Locality: shouguang, China
Job: sale

Linkedin

   
Desheng Zhang

Locality: China
Summary: Manager at Sichuan Dongfang Insulating Material Co., Ltd.
Industry: Electrical/Electronic Manufacturing
Experience: Sichuan Dongfang Insulating Material Co., Ltd. (Electrical/Electronic Manufacturing industry): Manager,   

References for Desheng Zhang

Web Results

(NO.1)

Contents (NO.1) Existence of Four Periodic Solutions of a Ratio-Dependent Predator-Prey Model with Exploited Terms TIAN Desheng, ZHANG Zhengqiu

English

The members of the Standing Committee of the Political Bureau were Mao Zedong, Wang Hongwen, Ye Jianying, Zhu De, Li Desheng, Zhang Chunqiao, Zhou Enlai, Kang Sheng and ...

english.people.com.cn

The members of the Standing Committee of the Political Bureau were Mao Zedong, Wang Hongwen, Ye Jianying, Zhu De, Li Desheng, Zhang Chunqiao, Zhou Enlai, Kang Sheng and ...

International Department Central Committee of CPC

The members of the Standing Committee of the Political Bureau were Mao Zedong, Wang Hongwen, Ye Jianying, Zhu De, Li Desheng, Zhang ...

Press center of the 17th CPC National Congress - People's ...

The members of the Standing Committee of the Political Bureau were Mao Zedong, Wang Hongwen, Ye Jianying, Zhu De, Li Desheng, Zhang Chunqiao, Zhou Enlai, Kang Sheng and ...

16th National Congress of the Communist Party of China, 2002

The members of the Standing Committee of the Political Bureau were Mao Zedong, Wang Hongwen, Ye Jianying, Zhu De, Li Desheng, Zhang Chunqiao, Zhou Enlai, Kang Sheng and ...

ICPADS 2010

M-cube: A Duty Cycle Based Multi-Channel MAC Protocol with Multiple Channel Reservation for WSNs, Jinbao Li, Desheng Zhang, Yingshu Li and Longjiang Guo

ICPADS 2010

Chris Sosa,Blake Sutton,H. Howie Huang : 53 : M-cube: A Duty Cycle Based Multi-Channel MAC Protocol with Multiple Channel Reservation for WSNs Jinbao Li,Desheng Zhang ...

UIC2010

Jinbao Li, Desheng Zhang. Power and Bandwidth Efficiency of IEEE 802.15.4 Wireless Sensor Networks Xiaodong Zhao, Wan Zhang, Wensheng Niu, Yadi Zhang, Liqiang Zhao

The Open University of Hong Kong - Professor John Chi-yan Leong

... Textbook of Instructional Courses for Continuing Medical Education of the Orthopaedic Surgeons (in Chinese) (GUKEYISHIJINXIUJIAOCHENG), edited by Duan DeSheng, Zhang ...

Welcome to ICACT 2007

Towards A Secure Distribute Storage System, Min Zhang, Desheng Zhang, Hequn Xian, Chi Chen, Dengguo Feng (Chinese Academy of Sciences, China) 5