Fangwei Wei

Like other search engines (Google or Bing) Radaris collects information from public sources.

Social Networks featuring Fangwei Wei

Linkedin

   
Fangwei Wei

Locality: China
Summary: Software test engineer at TCS
Education:  Shandong University Computer Science and Technology (2000-2004) 

Industry: Information Technology and Services
Experience: TCS (Public Company; 10,001 or more employees; Information Technology and Services industry): Software test engineer,   

Interests: career opportunities, consulting offers, new ventures, job inquiries, expertise requests, business deals, reference requests, getting back in touch

References for Fangwei Wei

Web Results

Nanophotonics Group-ZJU

Anisotropic radiation pattern from InGaAlP quantum well mesa-like microdisks, Bei Zhang; Wei Fang; Dajun Wang; Feng Luan, Solid State Comm., vol. 116, p. 201 ...

Minutes of the first meeting on AONSA

Brendan J. Kennedy, Robert Robinson, Jie Wei, Jingyu Tang, Fangwei Wang, Evvy Kartini, Edy Giri Rachman Putra, Ramaprosad Mukhopadhyay, Shraddha Desai, Masatoshi Arai ...

Nankai University Library

GEDE FANGWEI: Dong Yiwang Tel: 23503553 E-mail mng@safe ... Copyright@Nankai University Library. 94 Wei Jin Road,Tianjin 300071,China Email

Adgenda for the 1ST Interim Executive Committee of AONSA

... Prof. Yasuhiko Fujii (JSNS), Dr. Kye Hong Lee (KNBUA), Prof. Chun Loong (Sun Yat-sen University), Prof. Jie Wei (Tsinghua University), Prof. Fangwei Wang (CAS) [Minutes ...

Application of PLC Redundancy Technology in the High ...

Cai Fangwei Wang Jue Zhang Yumin Wang Wujun; Controlnet/Devicenet Fieldbus and its ... QIAO Wei-guo; Application of PLC redundancy technology in lai steel RH refining ...

General Administration of Quality Supervision,Inspection and ...

... Cooperation Director-General Qi Xiuqin, Jiangsu Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau Director Wang Wei and Deputy Director Lu Yonggui, Vice Mayor of Wuxi Fangwei ...

GEM2507 Term Test 1

... teo xing qi 119 toh hui yee 120 toh wei xiong tommy 121 tong zhi min gillian 122 tristan tan tsai yuan 123 wang qiaochu jann 124 wee xian yan, sean 125 wei yuanyuan 126 xu fangwei 127 yang ...

Department of Academic Journals,Nankai University

CHANG Zuling, CHEN Lusheng, FU Fangwei (36) The Petri Net Model and Analysis for the ... TIAN Jianhua, WEI Chenxian, SHAN Zhongqiang, et al (89) Activation of Three Kind of ...

2006 IEEE Information Theory Workshop

Fangwei Fu. National University of Singapore. Singapore. Marc Fossorier. University of Hawaii at ... Wei Yu. University of Toronto. Canada. Jinhong Yuan. The University of New South Wales