Hu Jinjin

Like other search engines (Google or Bing) Radaris collects information from public sources.

Social Networks featuring Hu Jinjin

Linkedin

   

Private profiles: Hu Jinjin

References for Hu Jinjin

Web Results

Bilingual teaching

HU Jinjin: Lecturer: 12: Management Information System: 3: 2: LING Hong: Associate professor: 13: Data Warehouse & Data Mining: 3: 2003 autumn: WANG Youwei: Lecturer

IMBA Faculty

Hu Jinjin : Ren Mingchuan: Zhang Xiandong: He Yanqun: Song Yiping: Zhang Xiaorong : Kong Aiguo: Wang Xiaozu: Zhang Yanling : Li Hongyu: Xu Huizhong: Zhai Li: Li Xuhong

China reveals new national strategy to export culture, media ...

Hu Jinjin, President of Shanghai's Wenhui Xinmin United Press Group, told Interfax that Russia is the company's first port of call for cultural exports.

International Master Program of Fudan University

Hu Jinjin: Marketing Management : 2: Sun Yimin Song Yiping: China Public Affairs Management: Studies on Contemporary ChinesePolitical System

International master program

Program Aim: This program, relating to ... Hu Jinjin: Marketing Management

Welcome To FDSM!

Course Number: Course Title: Number of Credits: Semester No. Offering School: Faculty: Majors Targeted: MATH6001: Foundation of Algebraic topology: 3: 1: Fudan Institute of Mathematics

Profile

Hu Jinjin: Jin Shusong: Li Deyuan: Shen Jia: Wang Ke: Xiao Zhiguo: Xu Qinfeng: Yu Wen: Zhang Xinsheng: Zheng Ming: Zheng Zukang: Zhou Jian: Zhu zhongyi

Department of Statistics and Applied Probability, NUS

Division of Mathematical Sciences, School of Physical and Mathematical Sciences ... Hu Jinjin--

School Of Management

ZHENG Ming, XU Qingfeng, HU Jinjin, Regression Analysis by Examples (Third edition) ...