Jianjun Han

Like other search engines (Google or Bing) Radaris collects information from public sources.

Social Networks featuring Jianjun Han

Linkedin

   
jianjun han

Locality: China
Summary: sale manager at Kehui electric co.,ltd
Industry: Business Supplies and Equipment
Experience: Kehui electric co.,ltd (Business Supplies and Equipment industry): sale manager,   

Interests: job inquiries, expertise requests, business deals, reference requests, getting back in touch

References for Jianjun Han

Web Results

CCWOnline.Management.Publishing.NormalColumn

ZHANG Jianjun HAN Jian WANG Xinchao LI Bobai MA Li HAN Yi REN Run Strategic Management

Chemistry Letters

... Lee, Gyoung Hwa Jeong, Joonkyung Jang, and Sang Woo Han Electronic Supporting Information 1352 Fabrication of TiO 2 Microrodwith Desired Shapes from Rod-like Titanium Glycolate Jianjun Han ...

Chemistry Letters Vol.36 No.10

Jianjun Han, Hua Zhang, Yuanzhi Li, Xiujian Zhao, Hong Chen, Zhongkui Wu, Sun-Jae Kim, and Kyeong Soon Park [Full Text PDF(J-STAGE)] [Supporting Information]

Chemistry Letters

Jianjun Han, Hua Zhang, Yuanzhi Li, Xiujian Zhao, Hong Chen, Zhongkui Wu, Sun-Jae Kim, and Kyeong Soon Park [Full Text PDF(J-STAGE)] [Supporting Information]