Mitsuru Hosono

Like other search engines (Google or Bing) Radaris collects information from public sources.

Social Networks featuring Mitsuru Hosono

Linkedin

   
Mitsuru Hosono

Locality: Japan
Summary: Mechanical or Industrial Engineering Professional
Industry: Mechanical or Industrial Engineering
Interests: career opportunities, consulting offers, new ventures, expertise requests, reference requests, getting back in touch

References for Mitsuru Hosono

Web Results

Organization - WOE11

Prof. Hideo Hosono (Tokyo Institute of Technology, Japan) Dr. Isao Inoue (AIST, Japan) Prof. Mitsuru Itoh (Tokyo Institute of Technology, Japan), CoChair

RIETI - Empirical Analysis of Small Business Financing

Hosono, Kaoru, Mitsuru Sawada, and Tsutomu Watanabe. 2004. Suteru Kami Areba Hirou Kami Ari: Kinyu Kiki-ka ni okeru Chusho Kigyo no Shikin Chotatsu.

Activity Report of Global COE2009 (Activity Report | Tokyo ...

*Mitsuru UEDA *Takaaki TSURUMI *Hideo HOSONO *Tomoyasu TANIYAMA *Tomokazu IYODA Eco-Materials(Eco) Group *Toshikazu TAKATA (leader) *Akira NAKAJIMA

History of an industrial sudden rise in Ishikawa - I.T ...

People 07 Akio Hosono; People 08 Shinzo Mitani; People 09 Mitsuru Mitani; People 10 Tadashi Yamasaki

2008(H20)

Fujino Yoshihisa, Mori Mitsuru, Tamakoshi Akiko, Sakauchi Fumio, Suzuki Sadao, Wakai ... Emiru, Imaeda Nahomi, Suzuki Sadao, Sawai Asuka, Takekuma Kiyoshi, Hosono ...

Directory of the Laboratory

Mitsuru ITOH +81-45-924-5354: Mitsuru_Itoh@msl.titech.ac.jp: Assistant Professor ... Hosono Laboratory: Most oxides are optically transparent, a favorite property for ...

Welcome to WOE11

Prof. Mitsuru Itoh (Tokyo Institute of Technology, Japan), Co Chair; Prof. Hideo Hosono (Tokyo Institute of Technology, Japan) International Committee

2005List of Scientific Publication

Ghadimi Reza, Taheri Hassan, Suzuki Sadao, Kashifard Mehrdad, Hosono A.kihiro ... Sakauchi Fumio, Khan MMH, Mori Mitsuru, Kubo Tatsuhiko, Fujino Yoshihisa, Suzuki ...

History of an industrial sudden rise in Ishikawa - I.T ...

Akio Hosono: ICC Create Corporation. President: Tadashi Yamasaki: Cosmo Summit, Inc. President: Yutaka Yoshida: Mitani Sangyo Co. Ltd. President: Mitsuru Mitani