Tomotake Oikawa

Like other search engines (Google or Bing) Radaris collects information from public sources.

Social Networks featuring Tomotake Oikawa

Linkedin

   
Tomotake Oikawa
Tomotake Oikawa

Locality: Japan
Summary: Global Business Manager at Microsoft Corporation
Current: Global Business Manager at Microsoft Corporation Global Business Manager at Microsoft KK (Japan)
Past: Industry Sales Planner & Licensing Sales Specialist at Microsoft Corporation Major Account Manager at Microsoft Corporation
Education:  Keio University Economics (1996-2000) 
 Toho High School  (1993-1996) 

Industry: Information Technology and Services
Experience: Microsoft Corporation (Public Company; 10,001 or more employees; MSFT; Information Technology and Services industry): Global Business Manager,   
Microsoft KK (Japan) (Information Technology and Services industry): Global Business Manager,  (2006-Present) 
Microsoft Corporation (Public Company; MSFT; Computer Software industry): Industry Sales...
Interests: career opportunities, reference requests, getting back in touch

References for Tomotake Oikawa

Web Results

The effects of qi-gong and acupuncture on human cerebral ...

Ming Xu a b, Masahito Tomotake, Takumi Ikuta, Yasuhito Ishimoto and Masao Okura a ... Yamauchi N, Asahara S, Sato T, Fujitani Y, Oikawa T:Effects of electrical ...

Annual Report

UMETSU Tomotake (*14) YUTANI Toshiaki (*29) Fusion Neutron Laboratory: NISHITANI Takeo ... OIKAWA Toshihiro: OKADA Hidetoshi (*2) SAKASAI Akira: SATO Kouichi (*30) SHIMADA Michiya

DPRI ANNUALS 2006

Tomotake UENO, Takuo SHIBUTANI and Kiyoshi ITO: Determination of Focal Mechanisms of ... Jun OIKAWA, Takehiko MORI Hiroki AIZAWA, Yuki KONO Ryuta BABA, Takahiro OHKURA

KANZO : Vol. 51 (2010) , No. 11

Akiyoshi Kinoshita, Takeharu Yokota, Masafumi Chiba, Gou Kobayashi, Tsunekazu Oikawa ... Jun Taguchi, Masahiko Kajiwara, Osamu Nakashima, Mahiro Imamura, Tomotake Shirono ...

BBB : Vol. 70 (2006) , No. 11

Lin LIN, Tokumitsu WAKABAYASHI, Tomohiro OIKAWA, Tsutomu SATO, Tarou OGURUSU and ... Hiroyuki TOMOTAKE, Ryoko OKUYAMA, Mitsuaki KATAGIRI, Masaru FUZITA, Masayuki YAMATO ...

DPRI Annuals 2005

Tomotake UENO, Takuo SHIBUTANI and Kiyoshi ITO: Seismic Surveys of Structure in the Kinki ... Kenji NOGAMI, Mitsuhiro OIKAWA, Jun-ichi HIRABAYASHI Hiroshi TSUJI, Yasuhiro HIRATA ...

NewBERI

Hidefumi Watanabe, Haruhisa Nakamichi, Takao Ohminato, Tsuneomi Kagiyama, Jun Oikawa ... Ikuo Cho, Makoto Hoshino, Tetsuya Takeda, Yoichi Asano, Yohei Yukutake, Tomotake Ueno ...

JJSA : Vol. 68 (2007) , No. 1

Hiroyuki NAGAYAMA, Kentaro NAKAO, Masahiro HAYASHI, Tomotake ARIYOSHI, Akira TSUNODA ... Kazuo YAMAFUJI, Junichi MATSUI, Hideo BABA, Takurin AKIYOSHI and Futoshi OIKAWA

BERI82

Hidefumi Watanabe, Haruhisa Nakamichi, Takao Ohminato, Tsuneomi Kagiyama, Jun Oikawa ... Ikuo Cho, Makoto Hoshino, Tetsuya Takeda, Yoichi Asano, Yohei Yukutake, Tomotake Ueno ...

abst2010

... Jian-Rong CHEN, Takaharu GOTO, Yuichi ISHIDA, Takanori KAWANO, Yoritoki TOMOTAKE and ... Mizuho KUSUNOKI, Kazuo ITOH, Misa OIKAWA and Hisashi HISAMITSU Comparative effects ...