Yazhen Lin

Like other search engines (Google or Bing) Radaris collects information from public sources.

Social Networks featuring Yazhen Lin

Linkedin

   
yazhen lin

Locality: China
Summary: Student at fujianshengjinjiangzijiang
Education:  fujianshengjinjiangzijiang  (2006-2009) 

Industry: Consumer Goods
Interests: career opportunities, consulting offers, new ventures, expertise requests, reference requests, getting back in touch

References for Yazhen Lin

Web Results

PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF THE WATER-SOLUBLE POLYMER ...

Wu Zuwang;Wang Guijuan;Lin Li;Liu Dongmei;Tian Yazhen(Department of Fine Chemicals, Dalian University of Technology, Dalian 116012); Study on the New Bifunctional Reactive ...

Analytical Sciences

Hailiang JIANG, Liyan YING, Yueli HAO, Saichun ZHOU, Haoyu SHEN, Ying TANG, and Yazhen ... Ming-Kung YEH, Shu-Ling LIN, Mei-I LEONG, Shang-Da HUANG, and Ming-Ren FUH

www.wise.xmu.edu.cn

... Princeton University · Zhenyan Lin ... University of Zurich, Switzerland · Yazhen Wang ...

www.wv.mei.titech.ac.jp

Yazhen: East China Normal University: yzkong@sklec.ecnu.edu.cn: 19: Dr. Pan : Junning ... Lin: Pengzhi: National University of Singapore: cvelinpz@nus.edu.sg: 181: Dr. Karim

信息

2:05-2:40 Speaker: Yazhen Wang, University of Connecticut, USA : Title: ... 3:35-4:10 Speaker: Huazhen Lin : Title: Direct semiparametric ROC ...

Appendix 4 List of Contractors with Qualification ...

Guangzhou Daguan Exhibition Co.,Ltd Lin Dan 020-83492415 13808871609 020-83581783 Diway ... Service Co., Ltd. Nie Bin 020-87657758 13922261207 020-87653632 Guangzhou YaZhen Exhibition ...

Welcome PAMS2009

... study of saltwater intrusion into the Changjiang River : Pengfei Xue, Song Hu, Changsheng Chen, Pingxing Ding, Robert C. Beardsley, Huichan Lin, Jiangrong Ge, and Yazhen ...

content

T. Tony Cai, Thomas C. M. Lee, Marianna Pensky, Yazhen Wang and Patrick J. Wolfe ... Fang Pang, Min-Qian Liu and Dennis K. J. Lin: 1721 : Optimality properties of the ...

Analytical Sciences - Volume 27, Number 1

Hailiang JIANG, Liyan YING, Yueli HAO, Saichun ZHOU, Haoyu SHEN, Ying TANG, and Yazhen ... Ming-Kung YEH, Shu-Ling LIN, Mei-I LEONG, Shang-Da HUANG, and Ming-Ren FUH

Global Times - Chasing trees

He's work first appeared in a book, Treasures of the Forests, (Lin Hai Zhen Qi) in ... In 2002 He's wife Song Yazhen took over business operations to support He's work and ...