Yinghao Hou

Like other search engines (Google or Bing) Radaris collects information from public sources.

Social Networks featuring Yinghao Hou

Linkedin

   
Yinghao Hou

Locality: Taiwan
Summary: Owner, Gate New York INC.
Current: Owner at Gate New York INC.
Industry: Furniture
Experience: Gate New York INC. (Furniture industry): Owner,   

References for Yinghao Hou

Web Results

Voronoi动态空间数据模型

LI Chengming ,CHEN Jun ,ZHU Yinghao,1998,Spatial adjancency query based ... Chengming Li ( 1 994.9-19 98. 6), Xuesheng ZHAO ( 1998.3-2002.5), Miaole HOU ( ...

CURRICULUM VITAE MinHan Dai

Sheu, D. D., Chou, W. C., Chen, C. T. A., Wei, C. L., Hsieh, H. L., Hou, W. P. and ... Lu Zhongming, Minhan Dai*, Xu Kunming, Chen Jinshun, Liao yinghao, 2008. A high precision ...

SCG 2009 Honour Roll

Kong Sze Hou BBM: Charu Srivastava BAcc: Kong Wei Loong BAcc / BBM: Cheah Wen Han Ben ... Lan Yinghao BBM: Chew Kuan Yee BSc (Econ) Lau Boon Kiat BAcc: Chew Teck Yew

www.cuan.cn

text/html; charset=gb2312

Percutaneous pneumatic nephrolithotomy combined with ...

... China LIU Zhongguo~(1△) WEN Duangai~1 YAN Chunyin~1 PING Jigen~1 PU Jinxian~1 HOU ... SUN Yinghao,QI Xiaosheng,WANG Linhui,et al.Department of Urology,Changhai Hospital,the ...

Paraplegia treatment by anestosis of lateral cutaneous nerve ...

ZHANG Shi min, HOU Chun lin, CHEN Ai min. Department of Orthopedic Surgery ... SUN Yinghao, QU Chuangyu, JIANG Shouning, et al. Department of ...

Hwa Chong Institution (High School) ProEd Consortium

Fu Yize (4F) Calvin Soon (4A) Lim Yinghao (4C) ActionScript Awards (org. Republic ... Zhong Jianlin 4E Low Shi Hou 4F Luo Kenn Siang 4F Wu Yaze 4F Yang Yuxin 4F: Participants

THE EXPERIENCE IN URL AND PCNL TREATING THE COMPLEX UPPER ...

GU Heng,WANG Chang-bing,YUAN Yu-feng,HOU Jin-hua(Department of Urology,No.123 ... SUN Yinghao,WANG Linhui,QIAN Songxi,et al.Department of Urology,Changhai Hospital,the ...

ISCSLP 2010

Yinghao LI and Jiangping KONG : L2.3 Discrimination between Natural and Unnatural ... L6.5 Using Cepstral and Prosodic Features for Chinese Accent Identification . Jue HOU ...

2009 Conference on Life Cycle Management

Liu Xialu 1, Chen Jia 2, Zhang Hao 1, Chen Xuexue 1, Jiang Rui 1, He Qin 1,Hou Ping 1 ... Liu YingHao 1, Liu Tao 1, Ding Xiao 2, Huang ZhiJia 2 1 Shanghai, Baoshan Iron and Steel Co ...