Yusheng Shi

Like other search engines (Google or Bing) Radaris collects information from public sources.

Social Networks featuring Yusheng Shi

Linkedin

   
Yusheng Shi

Locality: China
Summary: cto at shanghai xinguo
Education:  University of Science and Technology of China Computer (1988-1993) 

Industry: Telecommunications
Experience: shanghai xinguo (Telecommunications industry): cto,   

References for Yusheng Shi

Web Results

Contents search

/ Yusheng, Shi. / Gang, Lu. / Wenchu, Dong. / Shuhuai, Huang. (Page 61 - 72) Multifunctionality of agricultural water: looking beyond food production and ecosystem services

Film Business Asia | Lost on Journey

Script: Holy Palace Creative Workshop (Tian Yusheng, Shi Chenyun, Xu Yuanfeng). Original story: Liu Yiwei. Photography: Michael Tsui. Editing: Jacky Leung.

Record 1 of 275

Author(s): Shi, HC (Shi, Hongcan); Lu, D (Lu, Dan); Shu, YS (Shu, Yusheng); Shi, WP (Shi, Weiping); Lu, SC (Lu, Shichun); Wang, K (Wang, Kang)