Zheng Guanyu

Like other search engines (Google or Bing) Radaris collects information from public sources.

Social Networks featuring Zheng Guanyu

Linkedin

   
Guanyu Zheng

Locality: China
Summary: Hong Kong Baptist University
Education:  Hong Kong Baptist University bioremediation, environmental science (2007-2010) 

Industry: Environmental Services
Interests: career opportunities, consulting offers, new ventures, job inquiries, expertise requests, business deals, reference requests, getting back in touch

References for Zheng Guanyu

Web Results

Algorithm Group_Research Groups_ITCS

Chengu Wang; Xiaohui Bei; Bangsheng Tang; ShiTeng Chen; Wei Hu; HongYu Liang; Nathaniel Reid Pinkerton Hobbs; Liwen Xu; Hao Song; Xiang Zhang; Bo Zheng; Guanyu Wang

Postgraduate Students

ZHENG Guanyu: Prof. J Wong: Prof. NK Mak: MAN Yu Bon: Dr. KC Cheung: Prof. MH Wong/Dr. SS Chung: WEI Xi: Dr. Chris Wong: Prof. Ricky Wong: LAW Yu Sheung: Dr. Chris Wong