Zifu Yang

Like other search engines (Google or Bing) Radaris collects information from public sources.

Social Networks featuring Zifu Yang

Linkedin

   
Zifu Yang

Locality: China
Summary: Translator at Wuhu Science & Tech. Info. institute
Education:  Anhui Normal University  (1979-1983) 

Industry: Information Services
Experience: Wuhu Science & Tech. Info. institute (Information Services industry): Translator,   

Interests: job inquiries, expertise requests, business deals, reference requests, getting back in touch

References for Zifu Yang

Web Results

Chinese Navy Fights Pirates

... political commissar of the ECSF, were present at the mobilization meeting. By Zhu Da and Yu Zifu (Jul 16, PLA Daily) Editor: Ou Yang

Prof.Ngai's, Research Group

Zifu Li, Xiaoling Wei, Tian Ming, Jianfang Wang, To Ngai* Dual Templating Synthesis ... Zhuo Ao, Zhi Yang, Jianfang Wang, Guangzhao Zhang, To Ngai*, Emulsion-Templated ...

Producer & Editor: Rao Hongqiao, Ji Guilin, Yang Liming, Chen ...

... to sail towards the mission sea area according to the pre-designed navigation route. By Zhu Da and Yu Zifu (Jul 20, PLA Daily) Editor: Ou Yang

Producer & Editor: Rao Hongqiao, Ji Guilin, Yang Liming, Chen ...

... and safe arrival in the mission sea area and successful fulfillment of the escort task. By Zhu Da, Yu Zifu (Jul 20, PLA Daily) Editor: Ou Yang

China Military Online English Edition

... political commissar of the ECSF, were present at the mobilization meeting. By Zhu Da and Yu Zifu (Jul 16, PLA Daily) Editor: Ou Yang

Producer & Editor: Rao Hongqiao, Ji Guilin, Yang Liming, Chen ...

... will win honor for the country with excellent performance of the escorting tasks. By Zhu Da and Yu Zifu (Jul 16, PLA Daily) Editor: Ou Yang

The 5th International Conference on Rare Earth Development ...

... Cui Chen, Ding Haiyan, Hu Boping, Li Wenxiu, Li Zhenhong, Liu Zifu, Lü Long, Niu Jingkao, Pan Feng, Wang Shuiping, Yang ...

5th International Conference on Rare Earth Development and ...

Hailing, Zhang Hongjie, Yan Chunhua, Yang Wenhao, Zhang Anwen, Ding Haiyan, Cui Chen, Wang Shuiping, Liu Zifu, Li Hongwei, Li Zhenhong Program Committee Zhang Hongjie, Yan ...

First Toa Payoh Secondary School

- Poh Yang Chung - Khairulanwar Chief Commissioner Award: - Melwinder Singh Gill ... Sun Zifu (4N4) - Sword . The Outdoor Activities Club National School Sport Climbing ...

Acta Psychologica Sinica, Vol. 38 No. 6

SHI Zifu, QIU Jiang, & ZHANG Qinglin ; 841 : Overt Visual-Spatial Attention Shifts in ... ZHANG Hong, WANG Dengfeng, & YANG Ye ; 916 : Concept Analysis on Meanings of Self ...